Skip to main content

LAAT JE VERLEDEN JE TOEKOMST NIET BEPALEN

Meer dan 50.000 verloren jongeren in België

“Vroegtijdige schoolverlaters”: nog steeds een aanhoudend fenomeen en probleem voor onze Belgische jongeren. In 2022 stopte ongeveer 6,4% van de 18-24-jarigen met hun middelbare studies, nog voor ze afgerond zijn. Dit loopt op tot 8,6% in Wallonië, 7,4% in Brussel en 4,9% in Vlaanderen (StatBel 2023). Er zijn heel wat verschillende redenen: van complexe thuissituaties en pestgedrag op school tot gebrek aan ondersteuning van leerkrachten en gezondheidsproblemen. Deze situatie heeft serieuze gevolgen, waaronder beperkte kansen op werk en een verhoogd risico op economische en maatschappelijke kwetsbaarheid.

Sociale omstandigheden hebben een groot effect

Sociaal onderzoek toont aan dat de achtergrond van kinderen verband houdt met schooluitval. Volgens Bourdieu (1977) hebben kinderen uit betere milieus een “cultureel kapitaal” dat hun aanpassing aan het onderwijssysteem helpt, terwijl minder bevoorrechte kinderen mogelijk minder hulpbronnen hebben, wat het risico op schooluitval dus vergroot.

Ook economische aspecten spelen een rol. Een studie van Rumberger (1995) wijst uit dat het gezinsinkomen en de opleiding van de ouders verband houden met schoolverlaten. Gezinnen met lage inkomens hebben soms moeite om toegang te krijgen tot onderwijsmiddelen, wat invloed heeft op het succes van de kinderen.

Kortom, de sociale omgeving speelt een grote rol in schooluitval. Om dit tegen te gaan, zijn eerlijke beleidsmaatregelen rond onderwijs  nodig om alle jongeren een gunstige omgeving te bieden voor succes, ongeacht hun sociale achtergrond.

Hier komt YouthStart in beeld

Bij YouthStart zetten we ons in om ervoor te zorgen dat elke jongere gelijke kansen krijgt en geven we de nodige duw om talenten te ontdekken en dromen na te streven…

Het leven kan soms hard zijn voor jongeren, die in moeilijke omstandigheden zijn opgegroeid. We willen je graag laten weten dat je verleden, je ervaringen en je uitdagingen niet jouw identiteit bepalen en niet bepalend hoeven te zijn voor je toekomst.

Ons doel is om jongeren te ondersteunen en te begeleiden naar een toekomst die bij hen past, ongeacht hun verleden. Dit doen we door hen in een positieve omgeving te plaatsen. 2 coaches staan klaar om hen te begeleiden op hun pad, dit gebeurt op een positieve en persoonlijke manier. Door met groepen van maximaal 15 jongeren te werken, creëren we een plek waar ze naar elkaars verhaal kunnen luisteren, van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen ondersteunen.

SCHRIJF JE INNODIG IEMAND UITDOE EEN GIFT